Puhelinseksi vantaa

Kestävä kehitys lähihoitajan työssä orimattila

kestävä kehitys lähihoitajan työssä orimattila

Sosiaalinen kestävä kehitys hoitotyössä Kestäv ä kehitys - Sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmä Lähihoitajan työn näkökulmasta kestävän kehityksen pämäränä on elämänlaadun parantaminen, pitkä, terve ja itseän toteuttava elämä. Painopisteen tulee lähihoitajan työssä olla hyvinvoinnin edistämisessä ja näin ennaltaehkäistä sairauksien syntyä. Lähihoitajan kestävä kehitys on Ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävä kehitystä edistävä asiakkaan tai potilaan hoito-, huolenpito- ja kasvatustyö. Esimerkiksi lähihoitajan työssä pämäränä on terveyden edistäminen ja elämän laadun parantaminen. Eettinen hoitaja - eettinen kuluttaja? Kaikki lähihoitajan tavoitteellisesti ja laadukkaasti toteutettu hoito-, huolenpito- ja kasvatustyö edistävät kestävä kehitystä. Tutkimuksen teoreettisena perustana olivat kestävä kehitys lähihoitajan ammatinopetuksessa, hoitotyön ammattietiikan peruskäsitteet, kestävä kehitys hoitotyössä, eettinen ja kestävä kuluttaminen ja kuluttajakansalaisuus. Te jotka olette tehneet lähihoitajan opinnoissa näyttösuunnitelman!

Kestävä kehitys lähihoitajan työssä orimattila - kestävä kehitys

St?v? kehitys p?omak?sittein, 1990-luvun lopulta l?htien, maailmanpankin p?johtaja Ismail Serageldin muotoili kest?v?n kehityksen m?ritelm?n talouspoliitikoille ymm?rrett?v?n muotoon: "Kest?v? kehitys tarkoittaa sit?, ett? j?t?mme tuleville sukupolville yht? paljon mahdollisuuksia kuin meill? on ollut, ellei jopa enemm?n." Mahdollisuudet voidaan tulkita varallisuudeksi, vauraudeksi, p?omaksi. Kestävän kehityksen politiikka on kehittynyt ja muotoutunut vähitellen yhä kattavammaksi ja monipuoliseksi kokonaisuudeksi. Maapalloistuminen ja globaalitalous, globalisaatiolla tarkoitetaan maailmanlaajuista yhdenmukaistumista. Suomessa kestävän kehityksen tulkinnan kehittymistä voidaan kiteyttä seuraaviin vaiheisiin:. Taloudellinen kestävyys on sisällöltän ja laadultaan tasapainoista kasvua, joka ei perustu pitkällä aikavälillä velkaantumiseen tai varantojen hävittämiseen. kestävä kehitys lähihoitajan työssä orimattila

Keskustelu: Kestävä kehitys lähihoitajan työssä orimattila

Kestävän kehityksen perusehtona on biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden säilyttäminen sekä ihmisen taloudellisen ja aineellisen toiminnan sopeuttaminen pitkällä aikavälillä luonnon kestokykyyn. Riskinä on kuitenkin vastuuton yritystoiminta, joka pahimmillaan tuhoaa ympäristöä, polkee työntekijöiden oikeuksia, kiertä veroja ja ruokkii korruptiota. Maailmanlaajuisen jäsenkuntansa ansiosta YK:n yleiskokous on yksi mahdollinen foorumi globalisaation paremman hallinnan rakentamiseen sekä globaalin kehityksen edistämiseen. Parhaiten nämä oikeudet varmistaa demokraattinen, ihmisten tahtoon perustuva, osallistuva hallinto. Osan materiaaleista voit tilata myös painettuna. Yhä jatkuva väestönkasvu, köyhyys, ruoka- ja terveydenhuolto, sukupuolten välinen tasa-arvo sekä koulutuksen järjestäminen ovat maailmanlaajuisia sosiaalisen kestävyyden haasteita, joilla on merkittäviä vaikutuksia ekologiseen ja taloudelliseen kestävyyteen. Sosiaalisessa ja kulttuurisessa kestävyydessä keskeisenä kysymyksenä on taata hyvinvoinnin edellytysten siirtyminen sukupolvelta toiselle. Keskeistä on kolme ulottuvuutta, ympäristötaloudellinen, yhteiskunnallinen ja kulttuurinen, jossa talous on alistettu ekologiselle kestävyydelle. Taloudellinen kestävä kehitys on tasapainoista talouskasvua ilman velkaantumista ja päomavarantojen ylikuluttamista, sekä toimintaa ympäristön kantokyky ja tulevat sukupolvet huomioiden. Muita tärkeitä periaatteita ovat haittojen synnyn ennalta estäminen ja haittojen torjuminen niiden syntylähteillä. Kestävä talous on sosiaalisen kestävyyden perusta. Ennen toimiin ryhtymistä arvioidaan riskit, haitat ja kustannukset. Kestävällä pohjalla oleva talous helpottaa myös kohtaamaan vastaan tulevia uusia haasteita, kuten väestön ikäntymisestä aiheutuvia kasvavia sosiaaliturva- ja terveysmenoja. Suomi liittyi ILOn jäseneksi vuonna 1920. ILO myös antaa hallituksille ja muille sopimusosapuolille neuvoja velvoitteiden täytäntönpanemisesta. Varsinkin tuotannon työpaikkoja on siirretty alhaisen palkkatason ja verotuksen maihin. Kansalaisten perushyvinvointi on yksi tärkeä edellytys ekologisen kestävyyden edistämiselle ja sen yhteiskunnalliselle hyväksyttävyydelle. Parhaimmillaan globaali liiketoiminta tuo kehitysmaihin investointeja, osaamista ja työpaikkoja. Tuotantokoneistot, infrastruktuuri, rakennettu ympäristö) sosiaalinen päoma (esim. YK:n vuosituhatjulistus, I Arvot ja periaatteet. Toisaalta globalisaatio on heikentänyt maiden kykyä kontrolloida taloudellista kehitystän. Kansainvälisen kilpailun koventuminen pakottaa yritykset jatkuvasti tehostamaan toimintaansa. Globalisaation on myös pelätty kaventavan demokratiaa, kun suuryrityksistä on alkanut muodostua valtioita vaikuttavampia toimijoita globaaleilla markkinoilla. Talous on väline, jonka avulla tuotetaan ja turvataan ihmisille hyvinvointia. WWF:n materiaalipankista löydät runsaasti maksuttomia materiaaleja eri-ikäisten oppijoiden käyttön. Kestävällä pohjalla oleva talous auttaa sopeutumaan maailmantalouden muutoksiin ja selviämän yhteiskuntaa kohtaavista haasteista kuten väestön ikäntymisestä ja väestönkasvusta aiheutuvista menoista. Taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen kysymyksiä on vaikeaa irrottaa toisistaan, sillä eri ongelma-alueet ovat kietoutuneet toistensa syy- ja seuraussuhteiksi. Sillä on myös tärkeä rooli kehitysyhteistyössä. Esimerkiksi ympäristöongelmiin liittyy vahvasti väestöongelmat, jotka taas linkittyvät köyhyyteen. Siitä seurannut talouden taantuminen ja työttömyys vaikuttavat edelleen ihmisiin ympäri maailmaa. Gro Harlem Brundtland 1987: "Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttä nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttä omat tarpeensa. ILO tekee työtä oikeudenmukaisuuden lisämiseksi, yK:n erityisjärjestö, iLO (International Labour Organization) perustettiin vuonna 1919 alunperin Kansainliiton alaisuuteen. Köyhyys onkin pohjimmaisena syynä moneen muuhun kehitykseen liittyvän ongelmaan. Yhdysvalloista alkunsa saanut pankkikriisi levisi kaikkialle maailmaa muodostuen globaaliksi reaalitalouden kriisiksi. Näihin haasteisiin vastaaminen vaatii suuria ponnistuksia sekä yksittäisiltä valtioilta että kansainväliseltä yhteisöltä. Toinen komitea keskittyy myös erityistilanteiden maaryhmien seksivideo suomi thai massage cock kysymyksiin. Kestävän kehitykseen vaikuttaa olennaisesti se, kuinka taloudellinen ja muu yhteiskunnan kehitys edistä maan asukkaiden hyvinvointia. YK:n, talous- ja sosiaalineuvosto (Economic and Social Councile, ecosoc) käsittelee taloudellisia ja sosiaalisia haasteita, kuten väestönkysymyksiä, lasten ja nuorten asemaa, asumista, naisten oikeuksia, syrjintä, huumeongelmia, rikollisuutta, ympäristöä sekä ruuan saantia. kestävä kehitys lähihoitajan työssä orimattila

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *